Vodohospodářské a inženýrské stavby

Dceřiná společnost D.I.S. je schopna díky vlastním výrobním kapacitám a technologickému vybavení komplexně realizovat zakázky v segmentu vodohospodářských a inženýrských staveb. Zahrnují opravy, rekonstrukce a výstavbu nových inženýrských sítí včetně komunikací, chodníků a přilehlých ploch. Zvláštní pozornost si zaslouží rozsahem i finančním objemem velké zakázky, jejichž předmětem je budování nových vodovodních a kanalizačních řadů včetně výstavby moderních čistíren odpadních vod. Mezi významné specializace společnosti D.I.S. náleží odstranění potenciálních povodňových škod a budování protipovodňových hrází.

Komerční zóna Čestlice Jih

Komerční zóna Čestlice Jih

Praha - Čestlice, Česko

Domo Development, a.s.

Komerční zóna Čestlice Jih

Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy

Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy

Jihlava, Česko

Statutární město Jihlava

Vodohospodářský projekt s názvem „Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy“ představuje jednu z největších investičních akcí města Jihlavy v posledních letech. Realizace záměru pomohla ke zvýšení...

Ropný terminál Gdaňsk

Ropný terminál Gdaňsk

Gdaňsk, Polsko

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągu Naftowego

Dceřiná společnost PSJ Hydrotranzit v Polsku zúročila své bohaté zkušenosti s výstavbou zásobníků ropy na Slovensku.

Splašková kanalizace Bludovice a Dolní Datyně, Dolní a Prostřední Suchá

Splašková kanalizace Bludovice a Dolní Datyně, Dolní a Prostřední Suchá

Havířov, Česko

Statutární město Havířov

Zakázka D.I.S.: Splašková kanalizace Bludovice a Dolní Datyně, Dolní a Prostřední Suchá

Dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno - Starý Lískovec

Dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno - Starý Lískovec

Brno, Česko

Statutární město Brno

Zakázka D.I.S.: Dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno - Starý Lískovec

Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okresu Vyškov

Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okresu Vyškov

Vyškov, Česko

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Zakázka D.I.S.: Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okresu Vyškov


Kontakt

D.I.S., spol. s r.o.
Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno - Královo Pole

výrobní ředitel:       Ing. Boris Fosláni
tel.:  +420 545 128 545
e-mail:  dis@disbrno.cz 
web: www.disbrno.cz 

Skupina PSJ