Development

Neodmyslitelnou součást aktivit Skupiny PSJ představuje vlastní development. Jeho význam vzrostl zejména v posledních letech, kdy společnost učinila nemalé investice do pozemků a architektonických záměrů v zajímavých lokalitách Prahy, Brna a Jihlavy. V polovině roku 2016 byla úloha vlastního developmentu povýšena vyjmutím těchto aktivit z akciové společnosti PSJ do společnosti PSJ Investors CZ, která je vlastněna přímo PSJ Investors N.V.

Skupina PSJ