Regionální stavební soutěže

STAVBA VYSOČINY

       - ocenění Stavba roku Kraje Vysočina 2016

     - ocenění Stavba roku Kraje Vysočina 2014

Environmentální centrum v ZOO Jihlava
- čestné uznání Stavba Vysočiny

  •  2010 - Přístavba hlavní lůžkové budovy Nemocnice Pelhřimov
    - ocenění Prestižní stavba Vysočiny 2010
  • 2009 – Medvědinec ZOO v Jihlavě
    - ocenění Prestižní stavba Vysočiny 2009

 


STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE


STAVBA ZLÍNSKÉHO KRAJE


PRESTA JIŽNÍ ČECHY

Skupina PSJ