Strategie a hodnoty firmy

Společnost PSJ se postupně vyprofilovala do pozice silné a úspěšné víceoborové skupiny firem. Jsme osvědčeným partnerem privátních investorů v pozemním stavitelství, vytváříme prostor pro vlastní kvalitní developerské projekty, profesionálně zvládáme vybrané stavební specializace, prosazujeme se na zahraničních trzích a zároveň rozšiřujeme rozsah aktivit Skupiny PSJ do dalších oborů stavebního segmentu včetně infrastruktury a dopravních staveb.

Naše Hodnoty odrážejí to, co je pro nás důležité. Tvoří závazný rámec chování pro všechny naše zaměstnance a spolupracující subjekty, určují směr našeho každodenního jednání s klienty, obchodními partnery a v neposlední řadě i v rámci firemní týmové spolupráce.

"P" - Profesionalita

Jsme profesionálové s dlouholetou zkušeností na trhu. Vytváříme pozitivní povědomí o společnosti PSJ, a.s. kvalitně odvedenou prací, při níž úročíme své znalostmi a bohaté zkušenosti. Snažíme se neustále zvyšovat přidanou hodnotu všech našich činností zaváděním inovativních způsobů řešení a nových technologických postupů. Pro své obchodní partnery chceme být nepostradatelným spoluhráčem, který efektivně využívá znalostí a zkušeností vlastních zaměstnanců v symbióze s vyspělými technologiemi.

"S" - Serióznost

Do všech interních i externích vztahů vstupujeme jako čestný, důvěryhodný, loajální a respektovaný partner. Interní pravidla společnosti jsou důkazem toho, že jakékoliv nečestné chování není tolerováno.

"J" - Jistota

Už více než 20 let aktivně vytváříme pozitivní povědomí o společnosti svým bezúhonným a odpovědným jednáním vůči zaměstnancům, klientům i široké veřejnosti. Skupina PSJ se neustále rozrůstá o další společnosti, čímž dochází k rozšíření portfolia nabízených služeb a možnosti poskytovat našim klientům komplexnější služby.

Politika systému řízení

Společnost PSJ a.s. je osvědčeným partnerem privátních investorů v pozemním stavitelství, vytváří prostor pro vlastní kvalitní developerské projekty, zvládá vybrané stavební specializace, prosazuje se na zahraničních trzích a zároveň rozšiřuje rozsah svých aktivit do dalších oborů stavebního segmentu včetně infrastruktury a dopravních staveb.

Jsme Profesionálové, jsme Seriózní, jsme Jistota.

Vize, filozofie a strategie PSJ a.s. jsou promítnuty do přijaté Politiky systému řízení, která odpovídá požadavkům organizace.  Dle dlouhodobé strategie organizace je zavedený systém řízení udržován a zlepšován dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 a ISO/IEC 27001.

Vedení PSJ a.s. se zavazuje, že:

 • bude poskytovat služby s vysokým stupněm kvality, odpovídajícím požadavků zákazníků;
 • bude se snažit předávat veškeré práce v nejvyšší kvalitě, ve stanoveném termínu a bez reklamací;
 • bude zajišťovat prosperitu organizace zvyšováním kvality práce, budováním dobrého jména společnosti, budováním dlouhodobých vztahů se zákazníky a zajišťováním ochrany informací;
 • bude zajišťovat dobré pracovní prostředí a podmínky pro zvyšování spokojenosti zaměstnanců, bude podporovat výchovu, školení a výcvik zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky na ně kladené, bude zvyšovat povědomí zaměstnanců, jejich odborné znalosti a dovednosti v oblasti zabezpečení kvality, bezpečnosti informací, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 • bude trvale vytvářet podmínky a stanovovat cíle k zajišťování všech zdrojů potřebných k zavedení, udržování a soustavnému zlepšování systému řízení u celé organizace;
 • bude snižovat bezpečnostní rizika svých aktiv a informací, bude snižovat rizika bezpečnosti práce a bude se snažit předcházet vzniku úrazů a poškození zdraví;
 • bude zajišťovat kvalitu interních procesů monitoringem, vyhodnocováním a zlepšováním;
 • bude přednostně používat ekologicky šetrné technologie;
 • bude stanovovat a pravidelně přezkoumávat cíle, cílové hodnoty a programy a zajišťovat nezbytnou motivaci k jejich plnění;
 • bude zajišťovat plnění všech relevantních právních a jiných požadavků;
 • bude neustále zlepšovat poskytované služby, kvalitu práce a systém řízení a bude budovat dlouhodobé vztahy se svými zákazníky.

Skupina PSJ