Organizační struktura

Skupina PSJ představuje víceoborové seskupení firem, které zastřešuje mateřská akciová společnost PSJ. Skupina pokrývá prakticky celou šíři segmentů a specializací stavebního trhu a mezi její přednosti patří nejvyšší kvalita, špičková úroveň řešení technických a technologických problémů staveb, pružnost organizace, schopnost kooperace s dalšími dodavateli a významnými investory včetně finančních a bankovních institucí.

Organizační struktura ve formátu (pdf)

Skupina PSJ