Certifikáty

Společnost PSJ, a.s. je držitelem:

  1. certifikátu, kterým potvrzuje, že má zaveden a je udržován systém managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2016
  2. certifikátu, kterým potvrzuje, že má zaveden a je udržován systém managementu bezpečnosti práce OHSAS podle normy ČSN EN ISO 18001:2008
  3. certifikátu, kterým potvrzuje, že má zaveden a je udržován systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2016
  4. osvědčení o jakosti při svařování dle normy ČSN EN 1090-2+A1
  5. certifikátu potvrzující zavedení shodu systému managementu bezpečnosti informací podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2014
  6. certifikátu, kterým potvrzuje, že má zaveden a je udržován systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012

Skupina PSJ