Ekonomické informace

Celkové výnosy (v mil. Kč)

 

2012

2013

2014

2015

konsolidovaná Skupina PSJ Holding B.V. *

3 898

5 551

8 412

9 130

PSJ, a.s.

6 708

4 363

6 533

4 456

 

Průměrný počet zaměstnanců

 

2012

2013

2014

2015

konsolidovaná Skupina PSJ Holding B.V. *

802

706

1 396

1 462

PSJ, a.s.

435

390

380

390

* údaje stanovené dle metodiky IFRS, údaje za rok 2012 jsou za období 1.7.- 31.12.

Výroční zprávy ke stažení

Dceřiné firmy