O společnosti

PSJ je mezinárodní společnost s dlouhou tradicí. Značka PSJ vzikla již v roce 1990.

V současné době zaměstnává téměř 1400 lidí a působí na 5 světových kontinentech v 25 zemích světa. Společnost PSJ, a.s. je držitelem řady ocenění jako např. Stavební firma roku 2000, 15krát udělený titul Stavby roku a další.

PSJ se zabývá především pozemní stavební činností, realizací vybraných stavebních řemesel a technologií a také developmentem.

Společensky odpovědná firma

Stavební společnost PSJ se postupně vyprofilovala v komplexně vybavenou firmu, mezi jejíž přednosti patří pružnost organizace, vysoká úroveň řešení technických a technologických problémů staveb, schopnost kooperace s dalšími dodavateli a významnými investory včetně finančních a bankovních institucí.

Její prvořadou činnost představuje generální dodavatelství staveb, a to včetně komplexních dodávek na klíč od fáze projektu a studie stavby až po kolaudaci a předání funkčního díla.

Oceněné stavby PSJ

Mezi jeden z nejvýznamnějších stavebních produktů společnosti PSJ patří výstavba administrativních center, obchodních a společenských zařízení. Referenčními stavbami tohoto segmentu jsou např. Obchodně administrativní komplex BB Centrum v Praze, administrativní budova Main Point Karlin, budova AZ TOWER v Brně, Obchodně administrativní objekt Zlatý Anděl v Praze, CITY TOWER v Praze, Galerie Fénix & Hotel Clarion v Praze – Vysočanech či Provozně administrativní budova ČSA v Praze – Ruzyni.

Schopnost kvalitně rekonstruovat budovy a památkové objekty prokázala společnost PSJ jako generální dodavatel kupříkladu při rekonstrukci pražského Obecního domu, při zásadních opravách Břevnovského kláštera, při náročné obnově Sovových mlýnů na Kampě nebo při rekonstrukci a dostavbě Hotelu Carlo IV. v Praze.

PSJ jako významný zaměstnavatel

Relativně vysoký podíl na celkovém objemu stavebních prací společnosti tvoří bytová výstavba. Nejvýznamnější stavbou tohoto segmentu je realizace Obytného souboru Majdalenky v Brně či bytového komplexu Villa Bianca v Praze.

Důležitou součástí výrobního programu společnosti je i výstavba velkých průmyslových areálů a halových objektů. Nejrozsáhlejší zakázkou z oblasti průmyslových staveb byla výstavba průmyslového komplexu KORADO v České Třebové, významné jsou též realizace logistických center LIDL v Měříně, Brandýse nad Labem a Olomouci nebo závod Polybutadien v Kralupech nad Vltavou.

Stavební realizace v 25 zemích světa

PSJ od počátku své existence úspěšně působí na zahraničních trzích. Stavby realizované pracovníky PSJ lze nalézt v pětadvaceti zemích celého světa. Mezi významné projekty náleží výstavba obchodně zábavního centra M5 Mall v ruské Rjazani, výrobního závodu Kalevala v Petrozavodsku, zápustkové kovárny v Saudské Arábii, dvě etapy rekonstrukce České národní budovy v New Yorku, stavba výstavního pavilónu firmy OAO Lenexpo v Petrohradu či rozšíření přístavu a stavba turistického zázemí v Tunisu. Výrazný podíl zahraničních aktivit představují rekonstrukce zastupitelských úřadů ČR po celém světě.

PSJ se věnuje i vlastním developerským projektům, které se zejména zaměřují na oblast výstavby komerčních budov a obytných celků.

Číselný seznam

 • 1.Lorem ipsum dolor sit amet
 • 2.Lorem ipsum dolor sit amet
 • 3.Lorem ipsum dolor sit amet
 • 4.Lorem ipsum dolor sit amet
 • 5.Lorem ipsum dolor sit amet
 • 6.Lorem ipsum dolor sit amet

Odrážky

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet

Tabulka

LoremIpsumDolorAmet
Lorem 1548Ipsum 4698Dolor 7546Amet 1265
Lorem 1548Ipsum 4698Dolor 7546Amet 1265
Lorem 1548Ipsum 4698Dolor 7546Amet 1265
Lorem 1548Ipsum 4698Dolor 7546Amet 1265
Lorem 1548Ipsum 4698Dolor 7546Amet 1265
Lorem 1548Ipsum 4698Dolor 7546Amet 1265
Lorem 1548Ipsum 4698Dolor 7546Amet 1265

Skupina PSJ