Novostavba průmyslového komplexu KORADO

Základní informace

Lokalita: Česká Třebová, Česko
Investor: KORADO Česká Třebová

Popis projektu:

Nejvýznamnější stavební zakázkou společnosti PSJ v oblasti průmyslové výstavby je bezesporu kompletní dodávka novostavby moderního průmyslového objektu KORADO v České Třebové. Investorem této akce, která si vyžádala investiční náklady ve výši 2,6 mld. Kč, byla česká a. s. KORADO, produkující topná tělesa a vzduchotechnické jednotky. Touto investici se a. s. KORADO úspěšně posunula do špičky ve svém oboru a zároveň výrazně napomohla rozvoji průmyslu v regionu.

Staveniště nového závodu bylo situováno ve velice složitém a členitém terénu, omezené silnicí, železničáři dráhou, stávajícím závodem a komunikací s tunelem. Svažitý terén bylo nutno podchytit pomocí železobetonových opěrných stěn a pilotů. Počátek výstavby byl komplikován i náročnými geologickými poměry. Další obtíže působily rozsáhlé bludné proudy. Během zemních prací bylo zapotřebí vytěžit a uložit 138 tisíc kubíků kontaminované zeminy.

Vlastní objekty tvoří nosné ocelové, železobetonové monolitické a montované konstrukce
s typizovaným obvodovým pláštěm.

Vzniklý areál vytváří kompaktní celek tvaru "V" - tzn. monoblok s 330 tisíci m3 obestavěného prostoru, přičemž jednotlivé technologické části poloautomatizovaného provozu tvoří vykládka svitků, malá
a velká lisovna, svařovna, lakovna a balírna včetně pětipodlažního skladu a expedice. K dokončení této stavební zakázky, která byla prováděna tzv. způsobem na klíč, tedy včetně instalace technologií, došlo za pouhých 18 měsíců od začátku náročných zemních prací.

 

Zpět na výpis

Skupina PSJ