Bývalá Štefánikova kasárna uvolní prostor Rezidenci Vrchlického

1. listopadu 2017 - Tiskové zprávy

Areál bývalých Štefánikových kasáren v Jihlavě v tomto týdnu opanoval stavební ruch, neboť se rozběhla dlouho očekávaná demolice chátrajících objektů. Na jaře příštího roku bude po odstranění stávajících staveb a vyčištění pozemku zahájena výstavba elegantního bytového areálu Rezidence Vrchlického, jehož investorem je společnost PSJ Investors CZ.

Bývalá Štefánikova kasárna uvolní prostor Rezidenci Vrchlického

Kasárenské objekty na rohu ulic Vrchlického a 17. listopadu vojáci dávno neobývají a budovy se nacházejí ve velmi špatném technickém stavu. „I proto jsme se rozhodli start demolice dále neodkládat a zároveň pro tento účel využít vhodného klimatického období. Rozsah demolice je daný projektovou dokumentací, která musela být předložena k žádosti. Bourat se bude hlavní budova bývalých kasáren, sousední novější dostavba a také bývalá ošetřovna v ulici 17. listopadu. Dolů půjde též část navazujícího plotu zkraje ulice Leoše Janáčka,“ popsal náplň demolice Ing. Jiří Mutl, projektový manažer PSJ Investors CZ.

Veřejnosti se probíhající demolice dotkne jen minimálně. „Na některé chodníky samozřejmě bude muset být učiněn zábor, ale k výraznějšímu či dlouhodobějšímu omezení dopravy či parkování během demolice by nemělo dojít. Trolejbusová zastávka bude posunutá o několik desítek metrů dál od křižovatky,“ doplnil Mutl.

Odmítnutá památka
Jednotlivé části Štefánikových kasáren byly v minulosti ze zákona Armádou ČR nejprve nabídnuty k převodu státním institucím, Kraji Vysočina a městu Jihlava. A byť mělo jak město Jihlava tak Kraj Vysočina nedostatek prostor, tak žádná z těchto samospráv neprojevila zájem o bývalou hlavní budovu, protože je jen obtížně využitelná. Akciová společnost PSJ areál odkoupila ve veřejné soutěži v několika etapách v letech 2007 – 2010 za částku v řádech desítek milionů korun. Následně provedla důkladnou analýzu možného využití části areálu, která zahrnovala i variantu rekonstrukce chátrajících objektů.

Důvodů, proč varianta rekonstrukce nebyla možná, bylo hned několik. Předně se objekt nachází v dezolátním stavu, což mj. zapříčinila chybějící izolace proti zemní vlhkosti a nadměrné zchátrání vlivem neúdržby. Objekt byl od počátku budován jako kasárna, jakákoli změna dispozic by byla velmi složitá a rozhodně by bylo potřeba mnoha kompromisů i pro jiné účely využití, než je zamýšlené bydlení. Výška stropů a tloušťka stěn, které by bylo složité dodatečně zateplit, by výrazně přispívaly k neekonomickému a tím pádem i neekologickému provozu.

Naprostá většina oslovených architektů nepovažovala zachování a rekonstrukci objektů bývalých kasáren za vhodnou a smysluplnou. Je nutno uvést, že objekty nejsou památkově chráněny, ani se nenachází v památkově chráněném území, přestože v posledním období došlo na podnět občanů k návrhu objekty zapamátnit. Městští, krajští a ani památkáři NPÚ však neshledali na budovách nic natolik historicky cenného a unikátního, proč by měly být objekty v havarijním technickém stavu zachovány.

 Zachování artefaktu

Součástí bývalých kasáren je zajímavá kamenná plastika, která se nachází na střeše objektu nad hlavním vstupem. Společnost PSJ Investors CZ již ve fázi projektových příprav uvažovala o záměru zakomponovat ji do nově vzniklého obytného souboru Rezidence Vrchlického. „Ke každému obdobnému projektu přistupujeme maximálně citlivě s cílem zachránit historické prvky a objekty. Bohužel, s ohledem na rozměry předmětného artefaktu a celkové řešení nové výstavby se nám pro něj nepodařilo nalézt vhodné umístění. V sutinách však nezmizí. Zajistíme jeho šetrné snesení a předáme jej do rukou nejbližšího souseda - Krajského vojenského velitelství Jihlava. Tím naplníme naši deklaraci o jeho zachování a zájmu komunikovat konstruktivně a věcně,“ uvedl Jiří Pech, předseda představenstva akciové společnosti PSJ Investors CZ.

Další využití zachovalého artefaktu popsal plukovník Jana Ňachaj, ředitel Krajského vojenského velitelství Jihlava: „V areálu Štefánikových kasáren pro kamennou plastiku vybudujeme památné místo před budovou krajského vojenského velitelství v malém parčíku u hlavního vchodu, aby důstojně sloužil jako historický milník vzpomínky na bývalá Kasárna korunního prince Rudolfa. Po provedení instalace a terénních úpravách plánujeme slavnostní odhalení za účasti pozvaných hostů a široké veřejnosti. Vysvěcení památníku provede vojenský kaplan se všemi poctami.“

Svůj komentář připojil i Radek Popelka, náměstek primátora města Jihlavy: „Těší nás, že všechny tři strany, tedy město, armáda a investor rezidenčního projektu, našly společnou řeč. Hlavním záměrem města Jihlavy bylo, aby tento historický prvek zůstal dostupný zrakům široké veřejnosti. Náš podnět je vyřešený důstojným a bezpečným způsobem.“

Doplňme, že potenciální historickou hodnotu může mít též obložení ze žulových desek na soklu uličních fasád bývalých kasáren. Společnost PSJ Investors CZ jej proto hodlá ohleduplně demontovat, aby nedošlo k jeho znehodnocení, a bylo možné posoudit jeho stav či hodnotu pro případně další využití.

O projektu Rezidence Vrchlického
V první fázi projektu Rezidence Vrchlického vyrostou v ulici 17. listopadu dva bytové domy, které se optimálně přizpůsobí stávající zástavbě. Nabídnou 30 prosvětlených bytů s vysokou užitnou hodnotou a efektivně využitelnou plochou. Moderní bytové jednotky budou nabízeny v široké škále od 1+kk až 4+kk s obytnou plochou od 33 do 119 metrů čtverečních. Rezidenční domy propojí v podzemním podlaží společné garáže s dostatečným počtem parkovacích stání. Zelení bohatě vybavený parter na střeše garáží vytvoří příjemné prostředí pro setkávání a odpočinek obyvatel domů. Samozřejmostí bude bezbariérový přístup do domů, dostupnost všech podlaží výtahem či přítomnost sklepů a kočárkárny.

Atraktivitu projektu podtrhuje jeho umístění v klidné a osvědčené lokalitě v širším centru města, s výbornou občanskou vybaveností ve svém okolí, které je lehce dostupné pěšky, hromadnou dopravou i autem. Architektonický koncept Rezidence Vrchlického vznikl ve spolupráci realizačního týmu PSJ Investors CZ a projektanta Ing. arch. Petra Holuba.

Skupina PSJ