Břevnovský klášter

Základní informace

Lokalita: Praha, Česko
Investor: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

Popis projektu:

Břevnovský klášter v Praze, založený v roce 993 druhým pražským biskupem sv. Vojtěchem, patří k nejvzácnějším památkám české národní minulosti. Toto nejstarší sídlo řádu sv. Benedikta prošlo za dobu své existence velice zajímavým historickým a architektonickým vývojem, během něhož v první polovině 18. století dostal celý rozsáhlý areál zásluhou stavitelů Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Karla Ignáce barokní podobu.

Novodobá historie kláštera byla od počátku 50. let charakterizována trvalým chátráním a nekontrolovatelnou devastací jednotlivých objektů. Teprve navrácení kláštera řádu sv. Benedikta a obnovení řeholního života v jeho prostorách vytvořilo předpoklad k jeho obnově.

V době od května 1993 do května 1995 se podařilo navrátit do původní barokní podoby reprezentační prostory prelatury s náročnou umělecko-řemeslnou výzdobou, kostel sv. Markéty, objekt Vojtěška a další objekty nutné k řeholnímu životu. Zároveň došlo k úpravě veškerých nádvoří a k rekonstrukci inženýrských sní se zaměřením na obnovu historické soustavy odvodňovacích a provzdušňovacích kanálů.

Referenční list ( PDF)

Zpět na výpis

Skupina PSJ