PSJ v areálu CERN dokončilo už čtvrtou zakázku

2. listopadu 2017 - Novinky

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN), jejíž vědecké výzkumy hýbou světem, je mimořádně prestižní adresou. V jejích výběrových řízeních mají šanci uspět i české firmy. Příkladem je Divize export stavební společnosti PSJ, která ve Švýcarsku v těchto dnech zkolaudovala už čtvrtou zakázku. A o další usiluje.

PSJ v areálu CERN dokončilo už čtvrtou zakázku

Aktuálně dokončenou zakázku v areálu CERN představuje dodávka vnitřních výplní na rozsáhlé hale označované číslem 107. PSJ za 418 tisíc eur zajistilo dodávku požárních i standardních dveří, vnitřních oken a parapetů. „Koordinaci této dodávky jsme zahájili už v říjnu loňského roku s ohledem na fakt, že pro požární dveře ve Švýcarsku platí odlišné předpisy než v Česku. V souladu s dodavatelem těchto dveří, firmou Carman Doors, jsme proto museli absolvovat dlouhý a složitý schvalovací proces výrobní dokumentace a požárních certifikátů. Vlastní výroba speciálních požárních dveří probíhala od konce ledna do začátku května 2017. Následně veškeré zboží odjelo do areálu CERN ve třech kamiónech. Po proclení byla na konci května zahájena montáž, kterou jsme provedli do konce června,“ informoval Ing. Jaroslav Řičánek, projektový manažer PSJ.

Jenže radost z dokončené práce byla předčasná. „Pod tlakem investora a ostatních dodavatelů rekonstrukce haly číslo 107 jsme byli nuceni všechny instalované dveře znovu vysadit, zabalit a uskladnit. Též jsme obalili veškeré zárubně. Učinili jsme tak proto, abychom předešli případnému poničení našich dodávek při práci dalších zapojených firem. Opětovná montáž nastala v říjnu. Nejen tento moment staví probíhající dílo do pozice náročné zakázky, v porovnání s těmi, které jsme pro CERN zatím realizovali. Koordinace prací na stavbě, kde dílčí dodávky paralelně realizovala celá řada nezávislých firem, byla opravdu velmi složitá,“ upozornil Řičánek.

Zakázky pro CERN provází i další specifika: „Jsou jimi tvrdé požadavky na bezpečnost práce a bezpečnostní aspekty působení v tomto střeženém areálu. Velmi složité je i skloubení mixu švýcarských a francouzských stavebních norem. Můžeme konstatovat, že jsme nabrali cenné zkušenosti, které bychom chtěli dále zužitkovat a prohlubovat. Zakázky pro takto prestižního zákazníka mají velký referenční význam a zároveň ohromný potenciál s ohledem na další rekonstrukční práce, které se v rozsáhlém areálu CERNu v dohledné době chystají,“ doplnil projektový manažer PSJ.

Rozsáhlý areál CERN, který leží na francouzsko-švýcarské hranici západně od Ženevy, zahrnuje zhruba 400 budov a objektů. V tamních vědeckých zařízeních pracuje okolo 9.500 vědců, což je polovina všech částicových fyziků na světě. Vědci reprezentují 500 univerzit či jiných odborných pracovišť a více než 80 národností.

Skupina PSJ