V kuřimském brownfieldu vzniká masozávod Steinex

12. dubna 2017 - Novinky

Moravská divize PSJ realizuje v Kuřimi nový masokombinát společnosti Steinex. Moderní závod roste čtrnáct kilometrů severozápadně od Brna na zastavěné ploše 4.800 metrů čtverečních. Stavební práce v hodnotě necelých sto milionů korun byly zahájeny v listopadu loňského roku a předpokládají završení na konci září 2017.

V kuřimském brownfieldu vzniká masozávod Steinex

Společnost Steinex zpracovává maso ve výrobně na Mojmírově náměstí v Brně. Její kapacita již přestává postačovat, tudíž se rozhodla zainvestovat do výstavby nového provozu, který vzniká na místě bývalého zemědělského statku v blízkosti ulic Tišnovská a Zámecká. „Samotný výrobní závod bude kombinací novostavby a přestavby stávající haly, přičemž jeho nosnou konstrukci bude tvořit železobetonový skelet, jenž obalí opláštění izolačními panely PUR a sendvičová střecha. Navazující administrativní budova bude vhodně kombinovat nosnou prefabrikovanou konstrukci, vyzdívky a prosklené fasádní panely,“ popsal základní podobu stavby projektový manažer Ing. Pavel Tureček.

Proměna brownfieldu na moderní masozávod probíhá již pět měsíců: „Plynulý průběh díla výrazně narušil mrazivý ráz zimního období, který v momentě, kdy jsme měli hotovou spodní stavbu, základy, piloty a podkladové vrstvy, o měsíc zpomalil průběh prací na prefabrikované konstrukci a vyzdívkách. Zpoždění však určitě doženeme,“ zdůraznil Tureček, jehož pravou rukou na stavbě je hlavní stavbyvedoucí Petr Pacas.

Součástí zakázky PSJ bude i kompletní zajištění dodávky technologií masozávodu. „Menší část strojů si podnik převeze do nového objektu z Brna, ovšem drtivá většina zabudovaných technologií bude zcela nových. Dokončení díla se tak z našeho pohledu posune o měsíc, tedy na konec září letošního roku, a bude představovat navýšení objemu díla o takřka 90 milionů korun. Pro nás ryzí stavbaře půjde o novou zkušenost a výzvu, na kterou se těšíme,“ doplnil projektový manažer PSJ.

Rodinná firma Steinex má v současnosti necelou stovku zaměstnanců. V novém provozu se počítá až se 124 lidmi během jedné směny, některé profese by měly podle plánů pracovat ve dvou směnách. Kapacita výroby má činit téměř 9.000 tun zpracovaného masa ročně, což denně představuje zhruba 35 tun.

 

Skupina PSJ