Projekt Oaks Prague: PSJ spěje k dokončení II. etapy

8. srpna 2018 - Novinky

PSJ pokračuje v realizaci inženýrských sítí pro potřeby golfového hřiště s licencí PGA Czech National, které se stane součástí unikátního rezidenčního projektu Oaks Prague. Rodí se nedaleko Prahy u obce Nebřenice a ves s jednopatrovým klasicistním zámečkem změní k nepoznání. Projekt vznikne na pozemku o rozloze 140 hektarů a stane se lákavou adresou pro přibližně 250 rodin.

Projekt Oaks Prague: PSJ spěje k dokončení II. etapy

Nedílnou součástí komplexu Oaks Prague bude golfové hřiště s licencí PGA Czech National, které díky pravidelnému dohledu profesionálů ze společnosti Troon International garantuje nejvyšší úroveň mezinárodních turnajových hřišť. Jeho vybudování vyžaduje nemálo času a úsilí, tudíž představuje jednu z prvních fází výstavby Oaks Prague. Vybudováním I. etapy hřiště byla pověřena Divize Specializace akciové společnosti PSJ ve sdružení s odbornou firmou HB Golf. Toto uskupení nejprve od října 2016 do konce března 2017 provedlo práce na 9 jamkách, které tvořila realizace základních hrubých terénních úprav golfového hřiště a modelace budoucího golfového areálu na ploše 25 hektarů.

II. etapa ve finále

Úspěšné zvládnutí I. etapy se stalo předpokladem k tomu, aby výrobní kapacity Divize Specializace PSJ mohly pokračovat i na dalších fázích díla. Ty se rozběhly v březnu 2017, přičemž se soustředí na realizaci velkého objemu inženýrských sítí a řady souvisejících stavebních objektů.

„V současné době probíhá zkušební provoz veškerých technologií a kolaudace jednotlivých objektů. Nepřehlédnutelná je největší akumulační nádrž o objemu 32.000 m3, která byla naplněna vodou z menší vyrovnávací nádrže o objemu 1.500 m3, jež byla vybudovaná u lomu. Srdce zavlažovacího systému golfového hřiště tvoří podzemní čerpací stanice závlah u akumulační nádrže. Další důležitou dokončenou část obnáší podzemní vodojem o objemu 800 m3 a opomenout nelze ani rozšíření úpravny vody v Popovičkách,“ sdělil stavbyvedoucí Ondřej Marek, jenž pokračoval ve výčtu zvládnutých úkolů: „Provedena byla splašková a dešťová kanalizace v délce cca 4.000 m a hotové jsou vodovodní řady v délce 2.500 m. Položeny byly také kilometry kabelů vysokého, nízkého napětí a rozvodu datových propojení. Významnou součástí díla tvoří přivaděč pitné vody potrubím v délce 1.300 metrů z nedaleké obce Chomutovice. Toto potrubí bylo pokládáno z části pomocí řízených protlaků a z části unikátní metodou pluhování. Samozřejmě došlo i na sadové úpravy.“

Součástí aktuální dodávky PSJ je také realizace přeložky komunikace včetně inženýrských sítí kolem obce Nebřenice, která byla zahájena na začátku letošního roku. „V rámci nové pozemní komunikaci III. třídy jsme vybudovali splaškovou a dešťovou kanalizaci v délce cca 1,3 km, položili jsme zhruba 8 km chrániček pro slaboproud a asi 2 km obrub. Jejich součástí jsou krásné žulové krajníky z Vysočiny na okružní křižovatce, která bude vstupní branou do celého komplexu Oaks. Před námi je nyní pokládka asfaltových vrstev. Předpokládáme, že začátkem července bude tato komunikace opět k dispozici řidičům, kteří již nebudou muset využívat zdlouhavé objízdné trasy. Do konce tohoto roku ještě budeme muset provést terénní a sadové úpravy v okolí komunikace,“ informoval Ondřej Marek z Divize Specializace PSJ.

Pro úplnost doplňme, že PSJ nad rámec II. etapy prací zajišťuje zrod nové ČOV, na níž byly zahájeny práce na spodní stavbě, a také výstavbu objektu správy a údržby golfového hřiště, jehož součástí bude skladová hala. Zde je předpoklad kompletního dokončení až na jaře 2019.

Stavbyvedoucí Marek přiblížil specifika zakázky: „Největší komplikací byl výskyt skalního podloží, které vyžadovalo nasazení těžkých zemních strojů a prodlužovalo nám čas výstavby. Navíc termíny plnění, zejména na začátku tohoto roku, negativně ovlivnil pozdější nástup jara. Stavba je nepochybně ojedinělá svým rozsahem prováděných prací. Potkává se tady část běžné infrastruktury a velmi specifická část infrastruktury pro golfové hřiště. To vše s velkým důrazem na vizuální stránku a vysokou kvalitu provedení všech detailů. Velká výhoda je, že práce jsou prováděny takzvaně na zelené louce a ve velké většině případů nejsme omezeni žádnou zástavbou v intravilanu a komplikacemi s tím spojenými. Těší nás, že komunikace s investorem probíhá na velmi dobré úrovni.“

Oaks Prague

Exkluzivní městečko Oaks Prague vyroste uprostřed překrásné české krajiny na jihovýchodním cípu Prahy, nedaleko Velkých Popovic. Do projektu světové úrovně je zapojeno devatenáct významných architektů a architektonických studií. Jeho centrem bude zámeček Nebřenice z 19. století, který projde kompletní rekonstrukcí podle návrhu slavného britského architekta Johna Pawsona, jenž důsledně respektuje místní historické a kulturní dědictví. V zrekonstruované budově zámku a nově postavených křídlech najde místo Oaks Boutique Hotel, Wellness & Spa, luxusní restaurace, konferenční centrum nebo golfový klub a vinný bar.

Velkorysý urbanistický plán vychází ze studie staročeských vesnic a vytváří funkční prostor pro plnohodnotný rodinný život, soužití s přáteli, volný čas dětí, odpočinek i sportovní vyžití. Záměrem developerské společnosti Arendon je, aby základní služby byly k dispozici již při nastěhování prvních rezidentů. Postupně tak vznikne školka, prodejna potravin, restaurace, kavárna či pekařství. V komplexu bude zajištěna i kyvadlová doprava na stanici metra Chodov, non-stop concierge nebo bezpečnostní služba.

Skupina PSJ